Bestyrelsen

Email Udskriv PDF

Formand Jørn Kjær

Næstformand Knud Pedersen

Sekretær Mogens Johansen

Udpeget af Jammerbugt kommune Jane Nørgaard

Udpeget af Jammerbugt kommune Mogens Gade

Medlem Jørgen Klug

Medlem Jørgen Østerballe

Medlem Mette Hansen 

Medlem Poul Erik Lundtoft

Medlem Sune Myrup

René Hyllested - Web ansvarlig