Bestyrelsen

Email Udskriv PDF

Formand Thorkild Jespersen

Næstformand Jørn Kjær

Sekretær Birger Jensen

Udpeget af Jammerbugt kommune Annemette Ulstrup

Udpeget af Jammerbugt kommune Mogens Gade

Medlem Per Westergard

Medlem Christian Frandsen

Medlem Poul Erik Lundtoft

Medlem Sune Myrup

René Hyllested - Web ansvarlig